Sustaining Members For Temple

SN Donor Name Date
1 Jyoti K & Meghna Ghimirey 10/08/2018
2 Ajeet Gorkhali 10/14/2018
3 Anjali Jain 09/24/2018
4 Bijay Aryal 12/08/2018
5 Binod & Babita Shrestha 09/16/2018
6 Binod Shrestha 08/25/2018
7 Chej Gurung 09/16/2018
8 Deepak Kharel 10/13/2018
9 Dinker Amatya 08/24/2018
10 Gaurab Sharma 10/15/2018
11 Gyaneshwor Shrestha 08/26/2018
12 Janak Thapa 08/25/2018
13 Kaushal Jha 08/12/2018
14 Madhukar & Nayana Amatya 09/11/2018
15 Mrigesh Shrestha 10/14/2018
16 Pawan Shrestha 10/13/2018
17 Prabi Shrestha 12/09/2018
18 Rabindra Shrestha 04/28/2018
19 Sanjib Neupane 08/28/2018
20 Shesh Baral 09/16/2018
21 Shesh Sharma 09/16/2018
22 Subash Simkhada 12/09/2018
23 Vishnu Nepal 08/12/2018
24 Drona & Sumnima Gautam 09/24/2018

Donate Now