Sustaining Members For Temple

SN Donor Name Date
1 Rabindra Shrestha 04/28/2018
2 Kaushal Jha 08/12/2018
3 Vishnu Nepal 08/12/2018
4 Dinker Amatya 08/24/2018
5 Binod Shrestha 08/25/2018
6 Janak Thapa 08/25/2018
7 Gyaneshwor Shrestha 08/26/2018
8 Sanjib Neupane 08/28/2018
9 Madhukar & Nayana Amatya 09/11/2018
10 Shesh Sharma 09/16/2018
11 Shesh Baral 09/16/2018
12 Chej Gurung 09/16/2018
13 Binod & Babita Shrestha 09/16/2018
14 Drona & Sumnima Gautam 09/24/2018
15 Anjali Jain 09/24/2018
16 Jyoti K & Meghna Ghimirey 10/08/2018
17 Deepak Kharel 10/13/2018
18 Pawan Shrestha 10/13/2018
19 Mrigesh Shrestha 10/14/2018
20 Gaurab Sharma 10/15/2018
21 Bijay Aryal 12/08/2018
22 Subash Simkhada 12/09/2018
23 Prabi Shrestha 12/09/2018
24 Bharat Shrestha 12/15/2018
25 Ganesh Thapa 07/04/2019
26 Murari Khatiwada & Yamuna Ghimire 07/28/2019
27 Niranjan Aryal 08/01/2019
28 Shankar Bhattarai 09/16/2019
29 Prakash Bhalami 09/29/2019
30 Tulsi Ghimire 09/29/2019
31 Arish & Sumu Kharel 10/29/2019
32 Bijay & Sara Bokhim 11/12/2019
33 Amrit Lamichhane & Sadiksha Regmi 11/23/2019
34 Krishna Regmi & Puja Subedi 11/24/2019
35 Jagadish & Reena Kaphle 01/19/2020
36 Binaya Adhikari 01/19/2020
37 Dev & Laxmi Bhushal 02/07/2020
38 Ajeet Gorkhali & Dr. Prerana Singh 02/08/2020
39 Prakash Kandel & Maya Sharma 02/18/2020
40 Puja & Dipak Aryal 03/01/2020

Donate Now