Sustaining Members For Temple

SN Donor Name Date
1 Rabindra Shrestha 04/28/2018
2 Kaushal Jha 08/12/2018
3 Vishnu Nepal 08/12/2018
4 Dinker Amatya 08/24/2018
5 Binod Shrestha 08/25/2018
6 Janak Thapa 08/25/2018
7 Gyaneshwor Shrestha 08/26/2018
8 Sanjib Neupane 08/28/2018
9 Madhukar & Nayana Amatya 09/11/2018
10 Shesh Sharma 09/16/2018
11 Shesh Baral 09/16/2018
12 Chej Gurung 09/16/2018
13 Binod & Babita Shrestha 09/16/2018
14 Drona & Sumnima Gautam 09/24/2018
15 Anjali Jain 09/24/2018
16 Jyoti K & Meghna Ghimirey 10/08/2018
17 Deepak Kharel 10/13/2018
18 Pawan Shrestha 10/13/2018
19 Ajeet Gorkhali 10/14/2018
20 Mrigesh Shrestha 10/14/2018
21 Gaurab Sharma 10/15/2018
22 Bijay Aryal 12/08/2018
23 Subash Simkhada 12/09/2018
24 Prabi Shrestha 12/09/2018
25 Bharat Shrestha 12/15/2018
26 Ganesh Thapa 07/04/2019
27 Murari Khatiwada & Yamuna Ghimire 07/28/2019
28 Niranjan Aryal 08/01/2019
29 Shankar Bhattarai 09/16/2019
30 Prakash Bhalami 09/29/2019
31 Tulsi Ghimire 09/29/2019
32 Arish & Sumu Kharel 10/29/2019
33 Bijay & Sara Bokhim 11/12/2019
34 Amrit Lamichhane & Sadiksha Regmi 11/23/2019
35 Krishna Regmi & Puja Subedi 11/24/2019
36 Jagadish & Reena Kaphle 01/19/2020
37 Binaya Adhikari 01/19/2020

Donate Now